LASTENTANSSIT


Dancemix

Lasten Dancemix -tunnilla tutustutaan eri tanssi- ja musiikkityyleihin itämaisesta tanssista salsaan, opetellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioimista. Tanssia, rytmiikkaa, oman kehon hallintaa, musiikkileikkejä, tunnin lopuksi myös rauhoitutaan musiikin kuunteluun keskittyen. Tunneilla ollaan ilman huoltajaa. 

Ryhmäkoko on max. 10 lasta.


Taaperotanssi

Tanssi kuuluu kaiken ikäisille! Taaperoiden oma tunti sisältää tanssin lisäksi musiikkiliikuntaa ja -leikkiä, rytmeihin ja omaan kehonhallintaan tutustumista yhdessä aikuisen kanssa. Musiikkia ja tansseja kuunnellaan ja tanssitaan laidasta laitaan, salsasta suomalaisiin lastenlauluihin. Tunnilla ollaan vanhemman seurassa. Lapselta vaaditaan kävelytaitoa ja vanhemmalta vahvaa läsnäoloa ja kykyä heittäytyä lapsen kanssa tanssiin mukaan tunneilla.