Dancemix 4-6v / 7-9v

 Lasten Dancemix -tunneilla tutustutaan eri tanssi- ja musiikkityyleihin itämaisesta tanssista salsaan, opetellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioimista.
 Tanssia, rytmiikkaa, oman kehon hallintaa, musiikkileikkejä, tunnin lopuksi myös rauhoitutaan musiikin kuunteluun keskittyen. Tunneilla ollaan ilman huoltajaa.