TOIMINTAPERIAATTEET


 1. Lukukauteen sisältyvät lomapäivät ilmoitetaan Facebookissa, kotisivuilla (www.studioshake.fi) sekä oppilaiden tiedotteissa. 

 2. Kursseille ilmoittaudutaan etukäteen Hobiver -ilmoittautumisjärjestelmässä: https://studioshake.hobiver.com/ilmo

  Ilmoittautuminen on sitova ja se tulee pakottavan esteen sattuessa peruuttaa viimeistään 2 VIIKKOA ennen kurssin alkua. Tanssikoulu pidättää oikeuden laskuttaa peruuttamattomasta kurssista. 

 3. Kurssipaikka varataan koko lukukaudeksi. Koko kurssimaksu on maksettava riippumatta siitä, osallistuuko kurssilainen kaikille tunneille vai ei. Kurssimaksu voidaan kuitenkin palauttaa käyttämättömien tuntien osalta, jos poissaolo johtuu pitkäaikaisesta sairaudesta (lääkärintodistus toimitettava) tai muutosta toiselle paikkakunnalle. Työ- tai koulutusesteiden aiheuttaman poissaolon takia kurssimaksua ei palauteta. 

  Liikuntaedulla tai -seteleillä maksettua kurssimaksua ei voida palauttaa. 


 4. Satunnaisten esteiden aiheuttamat poissaolot on mahdollista korvata jossain toisessa ryhmässä, ei kuitenkaan tiivis- tai lyhytkursseilla.
  Poissaolot on korvattava saman kuluvan lukukauden aikana. 
  Lasten tuntien poissaoloja voi korvata myös ilmoittautuneen lapsen huoltaja tai sisarus, koska lapsille tuntitarjontaa on vähemmän. 

 5. Kurssimaksuohjeet löytyvät kotisivuilta MAKSUOHJEET -sivulta. Kurssimaksu maksetaan laskulla. Muita maksutapoja ovat Smartum, ePassi, Edenred. 
   
  Yli 150 € suuruisen kurssimaksun voi puolittaa ja maksaa kahdessa erässä. Jos kurssimaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, laskusta lähetään muistutus. Jos muistutusten jälkeenkin lasku jää maksamatta, se siirtyy perittäväksi. Tällöin laskuun lisätään perimiskulut. 
   
  Mikäli asiakkaan lasku tai sen toinen erä on mennyt aiempina kausina perintään, ei laskua tuolloin puoliteta. 
   
   
 6. Alennukset:
  • 10 % alennus toisesta tai useammasta tanssikurssista
  • 10 % perhealennus toisesta tai useammasta tanssikurssista
  Jos kurssit ovat erihintaisia, alennus koskee edullisempaa kurssia. 
   
  Etu koskee vain koko lukukauden mittaisia kursseja, ei kurssin osia, lyhytkursseja tai erikoiskursseja, ellei toisin kurssitiedoissa mainita.
  Alennus ei näy automaattisesti vielä ilmoittautumisvaiheessa vaan se lisätään ilmoittautumisen jälkeen laskuun. 

 7. Yksittäistunneille voi tulla, jos kurssilla on tilaa. Yksittäistunnit maksetaan laskulla tai liikuntaedulla. 

 8. Kurssilainen saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

 9. Jokainen vastaa itse pukutiloihin jätetyistä tavaroista. Varminta on ottaa arvotavarat tunnin ajaksi tanssisalin puolelle. Mahdolliset löydetyt vaatteet säilytetään löytötavarakorissa, löydetyt arvotavarat ovat ohjaajilla. 

 10. Jos ohjaaja sairauden tai muun esteen takia ei pääse paikalle, tunnin pitää ohjaajan valitsema sijainen tai lukukautta jatketaan niin, että sovittu tuntimäärä tulee pidettyä. 

 11. Ylivoimaisen esteen, kuten pandemian ja siihen liittyvien viranomaismääräysten estäessä lähiopetustuntien toteutumisen, tai viranomaismääräysten rajoittaessa ryhmäkokoja, opetus tullaan vaihtoehtoisesti antamaan livestreamtunteina/videoina. Kurssimaksua ei näissä tapauksissa asiakkaalle palauteta. 

Tietosuojakäytäntö

Studio Shake kerää tietoja jotka ovat tarpeen toiminnan kannalta: mm. tiedottaminen mahdollisista tuntien peruuntumisista sekä kausinäytöksistä, ilmoittautumisten vahvistuksista sekä laskutuksista. Ilmoittautuessa asiakas on antanut Studio Shakelle luvan käyttää asiakkaan luovuttamia tietoja kyseisiin tarkoituksiin. Studio Shake kerää ja säilyttää vain niitä tietoja joita asiakas itse on ilmoittautuessaan antanut. Alaikäisen (alle 18 v.) tapauksessa suostumuksen on antanut huoltaja.
Studio Shake käyttää tietojen keruuseen Googlen pilvipalvelua. Google on sitoutunut uusiin 25.5.2018 astuviin tietoturvamääräyksiin.(https://cloud.google.com/security/gdpr/). Studio Shake ei luovuta tietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle eikä käytä tietoja Studio Shakeen liittymättömiin suoramarkkinointitarkoituksiin.
Studio Shake vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä ei olla noudatettu soveltuvaa tietosuojasääntelyä, asiakas voi tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle.
Studio Shake korjaa, poistaa tai täydentää pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot.
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, peruuttaessaan osallistumisen tunneille tai kursseille tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti. Studio Shake voi kuitenkin säilyttää tietoja, mikäli se on tarpeen Studio Shaken lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.