Turvallisemman tilan periaatteita: 

Tunneillamme pätevät turvallisemman tilan periaatteet, jota sitoutuvat parhaansa mukaan noudattamaan sekä oppilaat että opettajat.

Jokaisella on oikeus olla oma itsensä, ilman syrjintää tai häirintää.

Kunnioitetaan muiden kehorauhaa, rajoja ja yksityisyyttä. Ei tehdä oletuksia toisen sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai taustasta.

Ei painopuhetta tai muiden kehon kommentointia.

Ei syrjintää, rasismia tai vihapuhetta. 

Tunneilla ei kuvata ilman lupaa.

Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Asiattomaan kohteluun puuttuminen on meidän jokaisen tehtävä.

Ole avoin, kohtaa uudet asiat ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Muista: Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.